VMSCB įsakymai, taisyklės

VMSCB direktorės įsakymas dėl Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo

VMSCB direktorės įsakymas dėl įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo tvirtinimo 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės raštas „Dėl darbuotojų privalomojo testavimo“

Įsakymas dėl darbo VSCB padaliniuose organizavimo nuo 2021-09-24

Įsakymas dėl Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimo

Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos korupcijos prevencijos politika

Bibliotekos darbo karantino sąlygomis planas

Įsakymas dėl Vilniaus miesto savaivaldybės centrinės bibliotekos ir jos padalinių darbo karantino metu

Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos darbuotojų darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo

Įsakymas dėl VMSCB teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo

Įsakymas dėl pareigų, kurias Vilniaus m. savivaldybės centrinėje bibliotekoje einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos vartotojų naudojimosi kompiuterizuotomis darbo vietomis taisyklės

El. knygų skaityklių be turinio jose išdavimo ir naudojimo taisyklės

Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės