Direktorė Rima Gražienė

Išsilavinimas

1974–1979 m. Bibliotekininkystės ir bibliografijos studijos Vilniaus universiteto Istorijos faktultete

Darbo Vilniaus m. savivaldybės centrinėje bibliotekoje patirtis

1985–1990: vyr. bibliotekininkė 34-jame filiale

1990–dabar: VMSC bibliotekos direktorė

Pareigybės

Bibliotekos direktorius, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Įstaigos darbą atsižvelgiant į Įstaigai priskirtus uždavinius ir atliekamas funkcijas, siekiant įgyvendinti įstaigai iškeltus tikslus.

Visuomeninė veikla

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos narė

Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė

Lietuvos regionų bibliotekų asociacijos narė

Kontaktai

Žirmūnų g. 6, Vilnius

tel. +37052121265

tel. vietinis: 2609

Faks. +37052121265

el. paštas: rima.graziene@vcb.lt