Viešieji pirkimai

Kviečiame susipažinti su informacija apie Bibliotekos planuojamus, vykdomus ir atliktus viešuosius pirkimus.

Metinio viešųjų pirkimų plano suvestinė – paspaudę ant aktyvios nuorodos ir atsidariusio puslapio laukelyje „Pirkimo vykdytojo pavadinimas“ įvedę mūsų pavadinimą (Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka), rasite informaciją apie visus Bibliotekos planuojamus vykdyti skelbiamus pirkimus.

Rinkos konsultacijos – paspaudę ant aktyvios nuorodos, rasite informaciją apie įvykdytas ir vykdomas konsultacijas su rinka. Prieš paskelbiant pirkimą, rinkos konsultacijomis siekiama pasirengti pirkimui, sužinoti, kokios prekės, paslaugos ar darbai siūlomi rinkoje, parengti naujausias rinkos tendencijas ir galimybes atitinkančius pirkimo dokumentus, užtikrinančius sąžiningą tiekėjų konkurenciją, bei supažindinti rinkos dalyvius su planuojamu pirkimu. Jeigu skelbimų nerasta, reiškia, skelbiamų pirkimų nevykdoma.

Skelbimai apie pirkimus – paspaudę ant aktyvios nuorodos, rasite informaciją apie vykdytus ir vykdomus skelbiamus pirkimus. Jeigu skelbimų nerasta, reiškia, skelbiamų pirkimų nevykdoma.

Sudarytos viešųjų pirkimų sutartys – paspaudę ant aktyvios nuorodos, rasite informaciją apie visas Bibliotekos sudarytas viešųjų pirkimų prekių, pasaugų ar darbų sutartis.

Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos – paspaudę ant aktyvios nuorodos, rasite informaciją apie skelbtų pirkimų procedūrų rezultatus.

Metinės viešųjų pirkimų ataskaitos – paspaudę ant aktyvios nuorodos, rasite informaciją apie metines pirkimų ataskaitas.

 

Viešuosius pirkimus vykdome patys arba pasitelkę „CPO Vilnius“ (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrių, kuriam suteikta teisė atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdant Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų perkančiųjų organizacijų pirkimus).

Pirkimus vykdome vadovaudamiesi šiais teisės aktais:

  • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (aktualią redakciją galite rasti čia)
  • Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (aktualią redakciją galite rasti čia)
  • Bibliotekos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašu (su juo susipažinti galite čia)
  • Centralizuotų pirkimų procedūrų vadovu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės (aktualią redakciją galite rasti čia)