Birutė Railienė ir Darius Raila „Vilnius ženkleliuose“