Vilniaus universiteto profesoriai emeritai

Tai knyga apie mokslinį ir pedagoginį darbą aktyviai dirbusius Vilniaus universiteto bendruomenės narius, kuriems, dėl pensinio amžiaus pasibaigus darbo ryšiams su Universitetu, už ypatingus nuopelnus buvo suteiktas profesoriaus emerito vardas (statusas). Universitetas ir jo Profesorių emeritų klubas, norėdami sukaupti ir išsaugoti duomenis apie šiuos nusipelniusius žmones, pateikia svarbiausias žinias apie 70 (16 jų jau išėjo į Anapilį) asmenų. Leidinyje atsispindi pagrindiniai jų akademinės karjeros žingsniai, reikšmingiausi darbai bei jų įvertinimas, mintys apie Universitete prabėgusius metus, įvykius, emeritūros laikotarpiu susiklosčiusius ryšius su Universitetu. Atskleidžiami konkretūs darbai, kuriais didžiulį intelektinį potencialą išsaugoję profesoriai emeritai toliau Vilniaus universiteto vardą garsina Lietuvoje ir pasaulyje. Knyga skiriama akademiniam jaunimui, dėstytojams, mokslo ir pedagogikos istorijos tyrinėtojams, plačiajai visuomenei.

Vilniaus universiteto profesoriai emeritai / sudarytojai Valdas Stanislovas Laurinavičius, Vygintas Bronius Pšibilskis. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. – 343, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-07-0771-5