Vilniaus „aukso amžius“

Remiantis XVI a. Vilniaus vietininko ir kitų pilies teismų medžiaga, knygoje „Vilniaus „Aukso amžius“. Miesto gyventojai ir svečiai XVI a. 6-7-ajame deš. “ analizuojama trumpojo laikotarpio – 6–7-ojo deš. – Vilniaus istorinė atkarpa. Aptartos ryškiausiai šaltiniuose atsispindinčios penkios gyventojų grupės, jų profesinė veikla ir užsiėmimai.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes sostinė Vilnius iškyla kaip dinamiškas bei veržlus miestas: klestėjo prekyba, plėtėsi amatai, nemažai miestiečių vertėsi kitomis veiklomis (laikė karčemas, nuomojo būstą). Galima užtikrintai kalbėti apie tuometinį miesto „aukso amžių“. Gyvenimas Vilniuje tiesiog pulsavo. Vertinant tiek politiniu, tiek kultūriniu aspektais, sostinė buvo vienas didžiausių centrų, tuo metu prilygstančių Lenkijos sostinei Krokuvai.

Vilniaus „aukso amžius“ : miesto gyventojai ir svečiai XVI a. 6–7-ajame deš. : {Vilniaus vietininko teismo knygų duomenimis} / Raimonda Ragauskienė. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 254, [1] p.