Tarptautinis dialogas skatinant bendruomenių įtrauktį į kūrybinius procesus