Sausio 12-ąją languose uždekime atminimo, vienybės ir pergalės žvakeles