Priimti Negalima Grįžti

Spotlight Refugees – tumblr.com

Konkursą skelbė ir lėšas skyrė Lietuvos kultūros taryba.

Prioritetinių veiklų rėmimo sritis: Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai

Skiriama suma: 1 500 EUR

Projekto įgyvendinimo terminai: 2016 08 01  –  2016 12 23

Projektu „Priimti Negalima Grįžti“ Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka (VMSCB) siekia veikti kaip bendruomenės susibūrimo, kultūros ir informacijos sklaidos centras. Projekto tikslas – keisti požiūrį į pabėgėlių socialinės integracijos procesus, organizuojant viešas diskusijas ir užtikrinant patikrintos informacijos sklaidą. Projektas bus įgyvendinamas 4 VMSCB padaliniuose visame mieste. Projekto įgyvendinimo metu planuojamomis rengti skirtingų pranešėjų diskusijomis ir interaktyviais mokymais bus užtikrinamas kultūrinių ir soc. partnerių bendradarbiavimas.

Projekto vykdytojas: VMSCB Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Antakalnio, Karoliniškių, Pilaitės bibliotekos.