Napalys Kitkauskas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“