Mūsų namo istorija : Vilnius, Z. Sierakausko g. 17

Knyga „Mūsų namo istorija. Vilnius, Z. Sierakausko g. 17“ yra vertingas urbanistinės kraštotyros leidinys, įamžinantis vieno XIX a. pabaigoje Vilniaus miesto centre statyto namo atsiradimo aplinkybes ir jo istoriją. Jame papasakota namo butų įrengimo tvarka ir jų pertvarkymo eiga, pateikta informacijos apie juose gyvenusius asmenis ir jų šeimas.

Šis namas anais laikais dažnai būdavo vadinamas Vengrių namais pagal jo savininkų pavardę. Eugenija ir Antanas Vengriai paliko ryškius pėdsakus lietuvių kultūroje. Šiuose namuose įvairiu laiku gyveno nemaža kitų Lietuvai nusipelniusių mokslo ir kultūros žmonių.

Knygos autorė Agnė Blaževičienė – vokiečių kalbos mokytoja, vertėja, vokiečių kalbos mokytojų asociacijos metodinio žurnalo Miteinander redaktorė. Jos rūpesčiu leidinyje paskelbta daug unikalių, iš archyvų ir gyventojų sukauptų nuotraukų, namo planų ir kitokių iliustracijų. Tai daro leidinį patrauklų akiai, įdomų savo faktais ir įtaigiai dėstomu turiniu.

„Mūsų namo istorija“ toli prašoka lokalinę tokio leidinio reikšmę. Tikėtina, kad ji gražiai papildys Vilniaus miesto gyvenamųjų namų statybos istoriją, taps gražiu pavyzdžiu tolesniems Vilniaus miesto urbanistiniams tyrimams.

Mūsų namo istorija : Vilnius, Z. Sierakausko g. 17 / Agnė Blaževičienė. – Vilnius : [A. Blaževičienė], 2020. – 75, [1] p.