Lietuvybės kovų verpetuose: Vilniaus ir Seinų kraštai XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje

Knygoje pasakojama apie 120 lietuvybės gaivintojų ir puoselėtojų Vilniaus ir Seinų kraštuose XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Pateiktose biografijose gausu plačiajai visuomenei mažai žinomų  faktų apie sunkią kovą dėl lietuvių kalbos ir kultūros vietos tautiečių protuose ir širdyse. Tikrai puikus leidinys visiems, besidomintiems Vilniaus ir Seinų kraštų istorija.

Žinyne yra teikiamos Vilniaus ir Seinų krašto visuomenės veikėjų, susijusių su nepriklausomos Lietuvos Respublikos atstatymu, dirbusių Vilniaus krašte, po to kai jį okupavo Lenkija, biografijos, veikla, ryšiai. Aprėpiama įvairialypė aktyviųjų asmenybių veikla: politikos, spaudos, švietimo srityse. Sukaupti duomenys apibūdina lietuvių tautos ir tautinės tapatybės raidą. Ypač vertinga informacija sukaupta iš pirminių šaltinių, dalis iš sunkiai prieinamų asmeninių archyvų pateikia platų asmenybių veiklos vaizdą. [Anotacija knygoje]

Lietuvybės kovų verpetuose : Vilniaus ir Seinų kraštai XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje / Nastazija Kairiūkštytė, Alma Gudonytė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. – 406, [2] p.