Leidinių paroda „Užgavėnės“ Muzikos ir meno skaitykloje