Kino filmų ir leidinių paroda „Kai sustoji – pabunda vaizduotė“