Vilniaus centrinės bibliotekos atstovė – tarptautinėje jaunuosius bibliotekininkus vienijančioje praktinėje stovykloje IFLAcamp#9

Šių metų rugpjūčio 18-19 dienomis Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė, Vilniaus centrinės bibliotekos filialo – Lazdynų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Martyna Malienė dalyvavo tarptautinėje jaunuosius bibliotekininkus vienijančioje praktinėje stovykloje IFLAcamp#9 Roterdame, Nyderlanduose.

Stovykloje dalyvavo devynių šalių atstovai iš įvairių pasaulio šalių juos pasveikino Tarptautinės bibliotekų asociacijos ir institucijų federacijos (IFLA) prezidentė  Barbara Lison, Rotterdamo bibliotekos direktorius Theo Kemperman, Amerikos bibliotekų asociacijos pirmininkė Jungtinių Tautų 2030 m. tvaraus vystymosi tikslams Loida Garcia-Febro ir IFLA direktorius politikos ir advokatūros klausimais Stephen Wyber.

Pirmoji stovyklos diena buvo skirta intensyvioms diskusijoms, diskusijoms grupėse ir praktiniams užsiėmimas. Diskutuota apie iššūkius su kuriais susiduria nūdienos bibliotekos visame pasaulyje, pabėgėlių krizes (kuo jos panašios ir skirtingos), kokie metodai bibliotekose buvo sėkmingai pritaikyti ir įgyvendinami iki šiol siekiant prisidėti prie kokybiško jų valdymo ir bibliotekos paslaugų pritaikymo pabėgėlių šeimoms.

Kalbėta apie šiuolaikinę, patrauklią biblioteką ir paslaugų vartotojams vystymą, naujų technologijų integracijos į bibliotekų paslaugas būtinumą ir aktualumą.

Grupinių sesijų metu atstovė dalyvavo praktiniame užsiėmime „Dungeons and Dragons“ (Požemiai ir drakonai), kuriame buvo skirta supažindinti su Grioningeno bibliotekos (Nyderlandai) pavyzdžiu, kai populiarus stalo žaidimas tampa įrankiu suburiant 18-30 metų lankytojų bibliotekoje grupę, taip didinant bibliotekos populiarumą tarp šiuos amžiaus grupės lankytojų.

Antrojoje grupinėje sesijoje atstovė dalyvavo praktiniame užsiėmime susipažįstant su aplikacijos Actionbound galimybėmis, jos pritaikymu bibliotekų darbo aplinkoje praktika, naudingumu organizuojant papildomas laisvalaikio užimtumo paslaugas lankytojams.

Antroji stovyklos diena prasidėjo diskusija apie šiuolaikinę biblioteką ir bibliotekininką. Diskutuota, kokia linkme turi keistis biblioteka ir jos darbuotojai, kokių profesinių įgūdžių reiktų įgyti jaunam specialistui siekiančiam sėkmingai dirbti ateities bibliotekoje. Martyna Malienė dalyvavo interaktyvioje sesijoje „SDG Librarian“, o popietinės sesijos metu praktiškai išbandė Actionbound programėlę sprendžiant užduotis ir aplankant žymias miesto vietas, Roterdamo biblioteką, bei bendruomenės iniciatyva įkurtą ir sėkmingai veikiančią bendruomenės erdvę su biblioteka. Bendruomenės namų iniciatyvos vadovas supažindino su iniciatyvos atsiradimu, finansavimo šaltiniais, veiklomis.

Po diskusijų ir užsiėmimų drauge aptartos temos, kuriomis norėtųsi diskutuoti ateinančiuose susitikimuose, pasidalinta įspūdžiais ir komentarais, kurie tikimės padės papildyti kitų susitikimų programą.

Atstovės dalyvavimas konferencijoje finansuotas LBD lėšomis.