„Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908-1942“ – paroda Muzikos ir meno skaitykloje