Leidinių paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

2018 – aisiais Lietuva mini valstybės atkūrimo šimtmetį. Šioje parodoje pristatomi leidiniai apie 1918 m. Vasario 16 – ąją ir Nepriklausomybės Aktą pasirašiusius signatarus.

Bukaitė, Vilma

Nepriklausomybės Akto signataras Vladas Mironas / Vilma Bukaitė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. – 174, [1] p.

 

Genzelis, Bronislovas

Kelias į 1918 metų Vasario 16-ąją / Bronislovas Genzelis. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005. – 91, [2] p.

 

Ilgūnas, Gediminas

Steponas Kairys / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Vaga, 2002. – 454, [1] p.

 

Jencius, Viktoras

1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas / Viktoras Jencius-Butautas. – Trakai : Voruta [i.e. „Vorutos“ fondas], 2011. – 358, [1] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katilius, Algimantas

Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis / Algimantas Katilius. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017. – 143, [1] p.

Kavaliauskas, Vilius

Petras Klimas: visada ieškojau Lietuvos : Vasario 16-osios akto signataras, diplomatas, Hitlerio ir Stalino kalinys / sudarytojas Vilius Kavaliauskas. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2017. – 263, [1] p.

Klimavičius, Raimundas

Neįminta XX amžiaus Lietuvos istorijos mįslė : Vasario 16-osios akto pėdsakais / Raimundas Klimavičius. – Vilnius : Žuvėdra, 2003. – 231, [1] p.

Liekis, Algimantas

Signatarai : vasario 16 / Algimantas Liekis. – Vilnius : Džiugas, 1996. – 407.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopata, Raimundas

Nepriklausomybės akto signataras Donatas Malinauskas / Raimundas Lopata. – Vilnius : Voruta, 1997. – 258, [2] p.

Manelis, Eugenijus; Samavičius, Romaldas

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena : straipsnių ir dokumentų rinkinys / sudarė Eugenijus Manelis, Romaldas Samavičius. – Vilnius : Žaltvykslė, 2007. – 477, [1] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plečkaitis, Vytautas Petras

Nepriklausomybės akto signataras Jurgis Šaulys : demokratas, valstybininkas, diplomatas / Vytautas Plečkaitis. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015. – 284, [3] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seibutis, Antanas

1918-1919 metai Biržų krašte : Vasario 16-osios aktas, signatarai, pirmieji Lietuvos ministrai biržiečiai, Nepriklausomybės kovos, savanoriai, įvykiai, žmonės, datos / Antanas Seibutis. – Biržai : Biržų krašto muziejus, 2008. – 147, [5] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaitekūnas, Stasys

Justinas Staugaitis : vyskupas, politikas, tautos dvasios ir valstybės puoselėtojas / Stasys Vaitekūnas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011. – 454, [2] p.