PRAĖJĘS RENGINYS. Dailininkės Daivos Naujalytės–Erminienės raidelių piešimo užsiėmimai