PRAĖJĘS RENGINYS. Doc. dr. Arūno Vaicekausko paskaita „Iš kur ateina Kalėdų senelis?“