Virtuali paroda „2021-ieji – Skulptoriaus Juozo Zikaro 140-osios gimimo metinės“

Lietuvos Respublikos Seimas šiuos metus paskelbė lietuvių skulptoriaus Juozo Zikaro metais. Ši paroda skirta paminėti 140-asias gimimo metines bei prisiminti nuopelnus Lietuvos menui.

NLE_Zikaras

Juozas Zikaras (1881 m. lapkričio 18 d. Paliukuose, Pumpėnų valsčius – 1944 m. lapkričio 10 d. Kaune) – vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių, taip pat pedagogas bei profesorius.

Remiamas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Jono Jablonskio ir kitų mecenatų 1904–1906 m. Vilniuje mokėsi Ivano Trutnevo piešimo mokykloje, vakarais – Juzefo Montvilos piešimo klasėje. 1906 m., gyvendamas gimtuosiuose Paliukuose, nulipdė dvarininko Juozapo Kazakausko biustą, gavęs už šį darbą pinigų, išvyko į Peterburgą.

1907–1910 m. studijavo Peterburgo Dailei skatinti draugijos mokykloje, I. Andrioleti skulptūros skyriuje. 1910 m. įstojo į Peterburgo dailės akademijos Skulptūros fakultetą, mokėsi pas profesorius Gugą Zalemaną, Vladimirą Beklemiševą. 1916 m. spalio 24 d. baigė Dailės akademiją. Diplominis J. Zikaro darbas „Motina“ pelnė autoriui sidabrinį akademijos ženklą. Po akademijos baigimo dėstė piešimą, skulptūrą ir braižybą T. Štembergo gimnazijoje ir realinėje mokykloje. Nuo 1917 m. mokytojavo.

1918 m. su šeima grįžo į gimtinę. 1919–1928 m. mokytojavo Panevėžio valstybinėje gimnazijoje, Mokytojų seminarijoje. Panevėžyje sukūrė daugelį nepriklausomos Lietuvos simboliais tapusių meno kūrinių: Laisvės statulą, Knygnešio skulptūrą, pirmąsias lietuviškas monetas, bareljefą Nežinomo kareivio kapui, daugelio iškilių valstybės veikėjų biustus ir bareljefus. Bendravo su žymiais miesto inteligentais: Julijonu Linde-Dobilu, Matu Grigoniu, Kazimieru Paltaroku.

1928 m. švietimo ministro Konstantino Šakenio kvietimu su šeima persikėlė iš Panevėžio į Kauną. Dėstė Kauno meno mokykloje, skulptūros studijos vadovas. Lietuvių dailės draugijos narys, 1932–1938 m. Lietuvos dailininkų draugijos pirmininkas.

1940 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute dėstė piešimą, nuo 1941 m. vadovavo Skulptūros ir keramikos fakultetui. 1944 m. suteiktas profesoriaus vardas. Išugdė tokius menininkus kaip Petras Aleksandravičius, Ona Dokalskaitė-Paškevičienė, Juozas Kaminskas, Vytautas Kašuba, Juozas Kėdainis, Aleksandras Marčiulionis, Viktoras Palys, Napoleonas Petrulis, Leonas Žuklys, Vladas Žuklys ir kt.

Paveikslėliai naudojami iš knygos: Juozas Zikaras : [albumas / autorės ir sudarytojos Miglė Banytė, Vaiva Laukaitienė. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, [2009]. – 171, [1] p.;

Sąraše pateikiami labiau žinomi darbai, paveikslėliuose – tiek labiau žinomesnis, tiek mažiau.

Skulptūros

 • 1904-06 m. „Tėvo portretas“
 • 1910 m. „Mąstytojas“
 • 1916 m. diplominis darbas „Motina“
 • 1919 m. šv. Petro ir Povilo skulptūros Paįstrio bažnyčioje
 • 1920 m. bareljefas „Ant vieškelio“
 • 1921 m. „Laisvė“ Kaune
 • 1925 m. visų nominalų lito ir centų monetų gipsiniai modeliai
 • 1926 m. Laisvės paminklo Panevėžio mieste projektas, eksponuojamas Panevėžio kraštotyros muziejuje
 • 1926 m. Kristaus Karaliaus skulptūra Panevėžio katedroje
 • šv. Aloyzo skulptūra Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje
 • 1927 m. skulptūra „Skausmas“
 • 1930 m. skulptūra „Nirvana“
 • 1931 m. „Atlantai“ Panevėžio banke
 • 1931 m. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, antkapinis paminklas Rasų kapinėse
 • 1939 m. „Knygnešys“, žymiausia monumentali dekoratyvinė skulptūra Karo muziejaus sodelyje

Biustai

 • Jonas Basanavičius
 • Simonas Daukantas
 • Vincas Kudirka
 • 1927 m. Matas Grigonis

Bareljefai

 • Antanas Smetona
 • Sofija Smetonienė
 • Mykolas Songaila
 • Jonas Šliūpas
 • Karolis Vairas-Račkauskas

Medaliai

 • Vytautas Didysis
 • vyskupas Merkelis Giedraitis
 • Juozas Tumas-Vaižgantas
 • 1918–1940 m. sukūrė visų laidų Lietuvos monetų modelius
 • 1928 m. Lietuvos nepriklausomybės medalis

1937 m. Paryžiaus parodoje už lietuviškos sodybos maketą apdovanotas Pagrindiniu prizu

DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinas

Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio medalis

K. Čiurlionio dailės muziejuje saugoma 121 skulptūra, reljefai, įvairūs modeliai, 75 grafikos ir tapybos darbai, projektai, 69 pinigų modeliai, metalinės atliejos.

1966 m. ant 1933 m. jo paties statyto namo Žaliakalnyje (J. Zikaro g. 3) pritvirtinta pirmoji atminimo lenta. 1988 m. lapkričio 18 d. atidengta nauja memorialinė lenta su bareljefu.

1972 m. buvusiai Ąžuolų gatvei Žaliakalnyje suteiktas J. Zikaro vardas.

1972 m. skulptoriaus gimtinėje Paliukų kaime atidarytas memorialinis muziejus. Muziejuje eksponuojama fotodokumentinė medžiaga apie skulptoriaus mokslo metus, kūrybą, laisvalaikį.

1991 m. Paįstrio mokyklai (Panevėžio raj.) suteiktas J. Zikaro vardas.

1991 m. lapkričio 18 d. Žaliakalnyje prie J. Zikaro namo pastatytas paminklinis biustas (skulpt. Danutė Danytė-Varnauskienė). Meno mokykloje buvusi skulptoriaus dirbtuvė pavadinta J. Zikaro klase.

1996 m. skulptoriaus marti Aldona Zikarienė įsteigė J. Zikaro 1000 Lt premiją, skirtą premijuoti geriausius jaunųjų menininkų diplominius darbus.

2001 m. skulptoriaus namuose (J. Zikaro g. 3) atidarytas memorialinis muziejus, kuris dukros Alytės rūpesčiu namo pusrūsyje esančioje tėvo dirbtuvėje neoficialiai veikė nuo 1959 m.

2001 m. išleistas pašto ženklas (dail. Milda Kairaitienė).

Fiziniai šaltiniai

Juozas Zikaras (Nuotr.) Lituvių Visuotinė Enciklopedija, T.: XXV – Venk-Žvo; p. 600-601; Vilnius 2012;

Juozas Zikaras : [albumas / autorės ir sudarytojos Miglė Banytė, Vaiva Laukaitienė. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, [2009]. – 171, [1] p.;

Elektroniniai ištekliai

 1. Visuotinė Lietuvių Enciklopedija – Juozas Zikaras
 2. Juozas Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas