Viltis stipresnė už gyvybę: Vilniaus geto dienoraštis

Zeligas Kalmanovičius (1885-1944) – mokslininkas, vertėjas, vienas iš YIVO vadovų, Vilniaus gete daugelio žmonių vadintas pranašu.

Vilniaus gete rašytame dienoraštyje jis atskleidžia ne tik geto kasdienybę, žmonių viltis ir pastangas išlaikyti žmogiškumą nežmoniškomis sąlygomis, bet ir apmąsto, kodėl žydų tautą ištiko tokia tragedija, kas laukia žydų tautos ir kultūros pasibaigus karui. Šis leidinys iš atskirų dalių sujungia liudijimą, kurio rankraštis buvo išblaškytas istorijos verpetuose ir šiandien yra saugomas Vilniuje ir Niujorke.

„Lietuvos žydų kultūros puoselėtojo Zeligo Kalmanovičiaus dienoraštis atskleidžia skaitytojui tragišką Vilniaus geto gyvenimo ir mirties tikrovę. Dr. Stanislovo Stasiulio ir Saulės Valiūnaitės įžanginiai straipsniai bei paaiškinimai padeda suvokti istorinį kontekstą, kuriame atsiskleidžia mirčiai pasmerktų geto kultūros veikėjų rezistencinė dvasia, jų nepaliaujama kova dėl galimybės išlikti visaverčiais žmonėmis, nepaisant sunkiai įsivaizduojamų smūgių ir kančių. Knygoje išryškėja Kalmanovičiaus vidinio pasaulio evoliucija, prieštaringi santykiai su bendradarbiais, pastangos žūtbūt išsaugoti žydų tautos kultūrinį paveldą, kurio didelę dalį ateities kartoms ir išsaugojo šis principingas ir kilnus literatas. Tai buvo pergalė prieš jėgas, naikinančias žmogaus orumą ir kultūrą.“

– Prof. Saulius Sužiedėlis. Millersville universitetas

 

Viltis stipresnė už gyvybę : Vilniaus geto dienoraštis / Zeligas Kalmanovičius ; [sudarytojai Stanislovas Stasiulis, Saulė Valiūnaitė] ; iš hebrajų kalbos vertė Olga Lempert ; [recenzentai Nerijus Šepetys, Saulius Sužiedėlis]. – [Vilnius] : Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 2021 ([Biruliškės, Kauno r.] : Kopa). – 226 p.