Vilnius nuo jo pradžios iki 1750 [T4]

Šis paskutinis, J. I. Kraševskio veikalo „Vilnius nuo jo pradžios iki 1750“, tomas skirtas Lietuvos sostinės dvasinio gyvenimo istorijai: jame pirmiausia pateikiama Vilniaus švietimo įstaigų kronika, pradedant pirmąja mokyklėle prie Katedros bažnyčios, gimnazijos ir Akademijos (dab. Vilniaus universiteto) steigimo, veiklos istorija.

Paskutinis tomas supažindina su Vilniuje nuo spaudos atsiradimo veikusiomis spaustuvėmis, jų leidybine veikla, taip pat su Vilniaus bibliotekų, archyvų istorija.

Galima manyti, kad yra vertinga – ir gali būti naudinga -šiame tome pateikta Vilniuje nuo seniausių laikų (iki 1800 metų) išleistų knygų bibliografija.

 

Joks lenkų miestas negali pasigirti tokia pilna, išsamia ir sąžininga istorija. Jūsų veikalas visiems Lietuvos istorijos mylėtojams taps gerbtina atminimų šventove, kurią tiek darbo įdėjęs – leisk tau pasakyti – taip talentingai sukaupei ir parengei.“ – Adomas Zavadskis, Vilniaus knygininkas ir leidėjas

Vilnius nuo jo pradžios iki 1750 / Juzefas Ignacas Kraševskis. – Vilnius : Mintis, 2014-2021. – T. 4. – 2021. – 301, [3] p.