Vilnius 1867-1875

Vilniaus istoriografiniame pasakojime svarbią vietą užima iki šiol Lietuvos skaitytojams mažai girdėto visuomenės veikėjo, bibliografo, kraštotyrininko, mediko, vieno Vilniaus mokslo bičiulių draugijos steigėjų, bibliotekininko Liudviko Čarkovskio (Ludwik Czarkowski, 1855-1928) atsiminimai apie gyvenimą 1867-1875-aisiais posukiliminiame Vilniuje, carinės valdžios valingai verčiamame Rusijos imperijos užkampiu.

Pensione ir mokykloje autoriaus patirti įspūdžiai, miesto apylinkių aprašymai bei daugybė kitų unikalių istoriografinių bei kasdienio miesto gyvenimo faktų sugulė į šiuos atsiminimų puslapius, kurie pirmą kartą lenkų kalba pasirodė tik po autoriaus mirties, 1929 metais.

Knygos pasakojimą papildo žymiausio to laikotarpio Vilniaus fotografo Juozapo Čechavičiaus miestovaizdžio ir apylinkių nuotraukos.

Czarkowski, Ludwik (1855–1928)

Vilnius, 1867–1875 : (atsiminimai) / Ludwik Czarkowski ; iš lenkų kalbos vertė Stanislovas Žvirgždas ; [Juozapo Čechavičiaus fotografijos]. – Vilnius : Aštuntoji diena, 2020 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 143, [1] p. : iliustr.