Vilniaus šventovės senuosiuose atvirukuose. Sanctuaries of Vilnius in old postcards