Vilniaus Romanas. Romaino Gary vilnietiško gyvenimo epizodai