Vilniaus mokinių tėvai kviečiami į prašymų pateikimo el. būdu mokymus