Vilniaus miesto tarybos sprendimu Vilniuje vykdoma bibliotekų atnaujinimo ir modernizavimo programa