Vilniaus centrinės bibliotekos atstovė – IFLA tarptautinėje konferencijoje

Rugpjūčio 23–30 d. Vilniaus centrinės bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus (l. e. p.) vedėja Justina Vinikaitė dalyvavo Atėnuose, Graikijoje, vykusiame 85-ajame Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (angl. International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Pasaulio bibliotekų ir informacijos kongrese (IFLA World Library and Information Congress). 85-osios IFLA konferencijos tema – „Bibliotekos: dialogas pokyčiams“, kuri aprėpė aktualiausius šių dienų bibliotekos klausimus ir kvietė diskusijai apie bibliotekų ateitį. Kongrese dalyvavo 3346 dalyviai iš 147 skirtingų pasaulio šalių.

IFLA konferencijos pagrindinės veiklos vyko rugpjūčio 25-29 d. Konferencijos metu papildomai galima buvo pasirinkti apsilankymus bibliotekose ir kitas kultūrines veiklas.  Konferencijos programą sudarė daugiau kaip 250 atvirų sesijų, kuriose pranešimus skaitė daugiau kaip 500 pranešėjų. Kongreso metu taip pat vyko ir stendinių pranešimų sesija, kurioje buvo pristatyti 198 stendai iš įvairių pasaulio šalių, net trys – iš Lietuvos. Geriausiu išrinktas ir apdovanotas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengtas stendinis pranešimas „Kiekviena gera adaptacija yra ir inovacija“ (angl. Every good adaptation is also an innovation). Taip pat konferencijos metu vyko paroda, kurioje buvo galima išsamiai susipažinti su technologinėmis naujovėmis, bibliotekų teikiamomis naujomis paslaugomis, gauti konsultacijų, informacinės medžiagos, užmegzti naudingų ryšių, daugiausia dėmesio skiriant bibliotekų veiklos transformacijai, naujų veiklos modelių ir paslaugų visuomenei kūrimui. Programoje nemažai vietos skirta ir socialiniams renginiams bei tarptautinio bendradarbiavimo ryšiams užmegzti. Kongrese pabrėžta, jog šiuolaikinės bibliotekos yra pokyčių variklis, galintis daryti teigiamą įtaką žmonių gyvenimams visame pasaulyje.

Konferencijoje Graikijoje bibliotekos atstovė dalyvavo gavusi Lietuvos kultūros tarybos skirtą edukacinę stipendiją.