Vilniaus centrinei bibliotekai Ryszard Adamowicz prašymu perduota 20-ties tomų Lenkijos katalikiškoji enciklopedija