„Vygando Telksnio asmenybės fenomenas“ – paroda Muzikos ir meno skaitykloje