Viduramžių Vilnius. erdvės evoliucija (XIII a. vidurys – XVI a. pirmas ketvirtis)