Trys XVI–XVIII a. Vilniaus valdžios ir gyventojų sąrašai

Publikuojami trys XVI–XVIII a. Vilniaus valdžios ir jo gyventojų sąrašai, svarbūs Vilniaus miesto istorijai ir gyventojų sociotopografijai tirti. Du šaltiniai, t. y. 1677 m. Vilniaus magdeburgijos jurisdikoje gyvenusių vilniečių pagalvės mokesčių mokėtojų sąrašas ir 1702 m. Vilniaus magdeburgijos gyventojų padūmės mokesčio mokėtojų knyga, atspindi miesto gyventojų sudėtį – juose nurodyti posesijų savininkai ir nuomininkai, jų verslai, amatai ir užsiėmimai. Trečias šaltinis – Vilniaus miesto 1516–1770 m. metinių burmistrų ir tarėjų sąrašas, kuriame 1516–1716 m. dažniausiai buvo įrašomi 2 burmistrai ir 4 tarėjai, o nuo XVIII a. antrojo dešimtmečio nurodoma ir daugiau renkamų pareigūnų – iždo ekonomai, pirklių bendrijos pirmininkai, įvairūs provizoriai.

Trys XVI–XVIII a. Vilniaus valdžios ir gyventojų sąrašai / Lietuvos istorijos institutas ; sudarytojas Mindaugas Klovas ; parengė Mindaugas Klovas, Elmantas Meilus, Antoni Urmański ; [recenzentai Algirdas Antanas Baliulis, Bernadetta Manyś]. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2021 (Vilnius : Petro ofsetas). – 351, [1] p.