Tomas Venclova „Vilniaus vardai“

„Vilniaus vardai“ – tai autorinė poeto, intelektualo, Jeilio universiteto literatūros profesoriaus, aktyvus Lietuvos viešojo gyvenimo dalyvio Tomo Venclovos enciklopedija. Joje pasakojama apie Vilniuje – nuo pat jo įkūrimo iki mūsų dienų – gyvenusius, dirbusius, apsilankiusius ir miesto istorijoje pėdsaką palikusius žmones.

„Vilniaus asmenybių galerija – vienas netikėčiausių reginių, kurie yra atsiskleidę man prieš akis“, – rašo pats autorius šios knygos įžangoje.

Venclova, Tomas 
Vilniaus vardai / Tomas Venclova. – Nauja laida. – [Vilnius] : R. Paknio leidykla, 2017 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 446 p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. – Asmenvardžių r-klė: p. 434-446.