Susivieniję vyrai pastatė sceną Vaikų dienos centrui