Stasys Samalavičius „Vilniaus miesto kultūra ir kasdienybė XVII-XVIII amžiuose“