Stasys Samalavičius „Vilniaus miestiečiai ir miestų kultūra XVII – XVIII amžiuose“