Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete

Dr. Domininkas Burba pateikė naują, gausiais archyviniais šaltiniais dokumentuotą bajorų nusikaltimų ir bausmių XVIII a. Vilniaus paviete tyrimą, kuris, be jokios abejonės, sudomins ne tik akademinę Lietuvos ir užsienio bendruomenę, bet bus patrauklus bei įdomus plačiajam skaitytojų ratui. Knyga praturtins mūsų žiniją apie Lietuvos teisę ir jos recepciją kasdieniame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvenime XVIII amžiuje.

Doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos Institutas, Lietuvos edukologijos universitetas)

Akivaizdūs darbo privalumai yra:

1) ne tik kompleksinė teisės normų ir jų taikymo praktikos analizė, bet ir autoriaus siekis susieti teisės praeities tyrimą su bendrosios istorijos problemų sprendimu (kitaip tariant, autorius atsižvelgia į to meto politinę aplinką, buitį, skirtingų luomų narių tarpusavio santykius ir kt. reiškinius, naudoja atitinkamą mokslo literatūrą); 2) gausūs pirminiai šaltiniai, naudojami pirmą kartą.

Prof. dr. Jevgenijus Machovenko (Vilniaus universitetas)

Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete : monografija / Domininkas Burba. – Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. – 381, [1] p.