Šimtmečio kely: iš Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolų

„Kiekvienas laikas turi savo šviesiąsias prasmes. Kai įsižiūri, iš kartos į kartą, iš šimtmečio į šimtmetį  jas jungia tęstinumas. Didelis menas jį suvokti…“ – tai idėjos, kurias  2004-ais metais ištarė habilituota mokslų daktarė Meilė Lukšienė, tartum liudydama fizikos mokytojų dažną priminimą savo mokiniams, kad niekas iš nieko neatsiranda ir niekas niekur neprapuola. Tada rengtasi pirmosios lietuviškos gimnazijos 90-mečiui. Su pasididžiavimu prisiminta, kad Vytauto Didžiojo gimnazijoje mokėsi ir garbioji Tautinės mokyklos kūrėja Meilė Lukšienė, ir daug kitų žinomų asmenybių. Mokytojai ir mokiniai kaupė medžiagą, laiko juostoje rašė svarbiausias datas. Žinojom, kad artėja ir didysis jubiliejus. Laukėme ir veikėme. Ypač  2014-aisiais: su didžiausiu nerimu galvojome, kalbėjome, rašėme, kūrėme, dirbome, ieškojome, kad kuo turiningiau ir prasmingiau sutiktume Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos šimtmetį, kad kuo gražiau jį 2015 metų spalio 9 dieną paminėtume. Žinojome, kad bus sunku, bet mano tikėjimui nebuvo ribų, –  viską padarysime ir kaip pridera pagerbsime pirmąjį pirmosios lietuvių lietuviškos gimnazijos įkūrimo šimtmetį. Juk  kaip ir tada, taip ir dabar dirba žmonės,  atsidavę kilniam darbui. Svajojome išleisti knygą, kurioje būtų paminėtas kiekvienas mokinys, baigęs šią gimnaziją,  ir mokytojas, dirbęs joje“

Šimtmečio kely : iš Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolų… / Irena Raščiuvienė. – Vilnius : Žuvėdra, 2020. Kn. 3 : 1935–1945. – 2020 (Vilnius : Ciklonas). – 108, [4] p. : iliustr.