Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje : XIII–XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai

Monografijos „Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje: XIII–XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai“ tikslas – pristatyti kapinyno Bokšto gatvėje medžiagą, išsamiai aptarti laidosenos jame bruožus. Siekiama išanalizuoti kapinyną aprėpiant gerokai platesnį laidosenos Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose kontekstą, aptarti Vilniaus, kaip daugiakultūrio miesto, ypatumus, tuometės visuomenės bruožus bei istorinę situaciją, kuri leido dar pagoniškame mieste atsirasti krikščioniškam (stačiatikiškam) laidojimo paminklui. Skaitytojas galės susidaryti išsamesnį vaizdą apie XIII–XV a. laidojimo paminklus, laidosenos bruožus, tyrimų būklę, naujausias interpretacijas Lietuvoje ir užsienyje. Kapinyno tyrimai paskatino pažvelgti ir į kasdienį Vilniaus miestiečių gyvenimą, tuometės visuomenės demografinę situaciją.

Ši knyga „Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje: XIII–XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai“ – tai ilgamečių tyrimų Vilniuje, sklype Bokšto g. 6, rezultatas. Monografijos autoriai Lietuvos istorijos instituto archeologai dr. Rytis Jonaitis ir dr. Irma Kaplūnaitė detaliuosius archeologinius tyrimus čia vykdė nuo 2006 iki 2014 m. Išskirtinis šiame sklype aptiktas paminklas – vėlyvųjų viduramžių griautinis senkapis, datuojamas XIII a. paskutiniu trečdaliu–XV a. pradžia. Šis laikotarpis yra daug klausimų keliantis Lietuvos istorijos tarpsnis, kai pagonišką pasaulėžiūrą šalyje keitė krikščionybė. Vilnius oficialiai išliko pagoniškas iki 1387 m., bet Bokšto gatvėje aptiktas krikščioniškosios laidosenos bruožais pasižymintis griautinis kapinynas, datuojamas laikotarpiu dar iki oficialaus krikšto. Šis laidojimo paminklas, remiantis išsamia analize, priskirtinas stačiatikių tikėjimo (ne tik atvykėlių, bet ir apsikrikštijusių vietinių gyventojų) bendruomenei. Tiriamasis senkapis unikalus ne tik dėl istorinio konteksto, bet ir tuo, kad yra labai gerai išlikęs miesto laidojimo paminklas su intensyviais kultūriniais sluoksniais virš jo. Surinkta gausi medžiaga, atlikti įvairūs tarpdisciplininiai tyrimai. Be to, paminklas beveik iki galo ištirtas, o tai gana retas atvejis Lietuvos archeologijoje. Pasirinktas knygos formatas – tai ne tik kapinyne Bokšto gatvėje aptiktos medžiagos publikavimas, bet ir detalus visų tyrimų pristatymas ir įvertinimas aprėpiant platesnę geografinę erdvę ir istorinį kontekstą.

Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje : XIII–XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai / Rytis Jonaitis, Irma Kaplūnaitė ; Lietuvos istorijos institutas ; [recenzentai Albinas Kuncevičius, Darius Baronas]. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2020 (Vilnius : Standart Impressa). – 586, [1] p. : iliustr., diagr. ; 29 cm. – Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 548-567.