Sapiegų perlas: Trinitorių vienuolyno ir bažnyčios istorija