Pažįstamas ir nepažįstamas Vilnius

2015 m. skaitymo skatinimo iniciatyvų rėmimo konkursas

Konkursą skelbė ir lėšas skyrė Lietuvos kultūros taryba. 
Prioritetinių veiklų rėmimo sritis:

Skaitymo skatinimo iniciatyvos

Projektas: Pažįstamas ir nepažįstamas Vilnius

Laimėtojas: Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Skiriama suma: 2416 Eur
Projekto įgyvendinimo terminai: 2015 04 20 – 2015 12 22
Projekto įgyvendinimo vieta: VMSCB vaikų biblioteka ,,Saulutė”
Renginių ciklas: garsiniai skaitymai, susitikimai, ekskursijos, išvykos, viktorinos, kūrybinės užduotys ir kūrybiniai užsiėmimai, paroda.