Padėka Vilniaus centrinei bibliotekai už Vilniaus 700-ojo jubiliejaus iniciatyvas