„Mozarto muzikos poveikis“ – paroda Muzikos ir meno skaitykloje