Morta Baužienė „Pasižvalgymas po senojo Vilniaus mūrus“