Morta Baužienė „Pasižvalgymas anapus Vilniaus miesto gynybinės sienos“