Mokymai viduriniosios grandies vadovams „Pokyčių valdymas“

2017 m. birželio 13 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko „Pokyčių valdymo“ mokymai Vilniaus regione įsikūrusių savivaldybių bibliotekų viduriniosios grandies vadovams, kuriuose dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Tautvilė Jurgelevičienė.
Lektorė – verslo konsultacijų įmonės „OVC Consulting“ konsultantė Diana Palivonienė.
Mokymuose detaliai nagrinėtas JAV ir Vokietijos psichologo, vieno socialinės psichologijos pradininkų Kurto Levino (Kurt Lewin) aprašytas pokyčių modelis, žmonių reakcija ir elgsena, atsižvelgiant į pokyčio etapą. Aptarti pokyčio tipai bei kas reikalinga, kad vyktų pokytis. Išskirti pagrindiniai pokyčio vykdymo etapai:
1. Sukurti poreikį keistis ir diegti tobulinimus
2. Suburti pokyčio komandą
3. Suformuoti pokyčio viziją ir strategiją
4. Komunikuoti pokyčio viziją
5. Įgalinti veiksmui
Antroje mokymų dalyje dėmesys buvo skirtas komunikacijai, kuri lektorės teigimu, yra viena iš svarbiausių dedamųjų vykstant pokyčiams organizacijoje. Ar tai būtų organizacijos struktūros pokyčiai, ar naujos paslaugos įvedimas – komunikacija ir pakankamas informacijos suteikimas darbuotojams – kritinis veiksnys. Taip pat akcentuota, jog bet kokiu atveju, ne visi organizacijoje bus patenkinti vykstančiu pokyčiu. Statistiškai apskaičiuota, jog vidutiniškai 15% darbuotojų pokyčių pradžioje yra nusiteikę pozityviai ir energingai. 15 % yra pikti ir nenusiteikę bendradarbiauti.
Pabrėžta, jog vykstant vienam pokyčiui organizacijoje, negalima pradėti vykdyti daugiau naujų pokyčių.

Projektą iš dalies finansuoja LR Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, projekto partneris – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.