Mes knygų [email protected]

2015 m. konkursą skelbė projekto „Bibliotekos pažangai – 2“ vykdytojas Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.

Projektas: „Mes Knygų [email protected]“.
Projekto tikslas: Per interneto erdvėje sukurtą biblioterapinį žaidimą, spręsti socialinės rizikos vaikų ir jaunimo psichosocialines problemas, stiprinant jų psichinę sveikatą. Bibliotekų partnerių ir naudos gavėjų bibliotekose bus suburtos socialinės rizikos vaikų ir jaunimo grupės, kurios galės naudotis Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos sukurtu biblioterapiniu žaidimu-svetaine ir spręsti psichosocialines problemas
Laimėtojas: Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka.
Finansavimas: Dalinis Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos finansavimas – 45,122 eurai.
Projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Vilniaus miesto Antakalnio vaikų socialinės globos namai, Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“.
Projekto naudos gavėjai: Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Projekto įgyvendinimo terminai: 2015 birželis – 2016 lapkritis.