Leidinių paroda „Sparnuoti medžio drožiniai“ Muzikos ir meno skaitykloje