Leidinių paroda „Muzikos poveikis žmogui“ Muzikos ir meno skaitykloje