Leidinių paroda „Įžymūs Lietuvos fotografai“ Muzikos ir meno skaitykloje